Statlig skatt

I Sverige så betalar fysiska personer och juridiska personer statlig skatt. På tjänsteinkomster så betalar man kommunal och statlig skatt, och det är de som tjänar mer än 330000 kronor per år som är skattepliktiga vad gäller den statliga skatten. Den här skatten ligger på mellan 20 och 25 %, exakt hur stor skatten blir beror på var man bor och givetvis också på hur mycket man tjänar. Man får också betala statlig skatt på kapitalinkomster. Det här är inkomster som till exempel räntor som man har tjänat på, eller fonder och aktier som har gett utdelning. Om man säljer sin bostad och går med vinst så får man också betala kapitalskatt till staten på detta.

Statlig skatt är en direkt skatt

Den statliga inkomstskatten är en så kallad direkt skatt och det betyder att den som ska bära kostnaden kommer att betala skatten. Med andra ord så kan man inte räkna med att ens arbetsgivare kommer att ta hand om denna skatt så som sker med de delar som är med i arbetsavgivaravgiften och som också baseras på ens lön. Det är alltså så att den som får lönen ska betala in den statliga skatten.

Skiktgränser

I Sverige så finns det så kallade skiktgränser för den statliga inkomstskatten. De här är till för att den som tjänar mindre ska betala mindre i skatt och tvärtom. År 2015 så låg den undre skiktgränsen på 430200 kronor. Den som tjänar mer än detta belopp kommer att betala en inkomstskatt till staten på 20 %. Den övre skiktgränsen låg samma år på 616100 och om man tjänar mer än detta så kommer den statliga skatten att ökas med 5 % så att man får en statlig skatt på 25 %. Om man ligger precis på skiktgränsen så innebär det i det nedre fallet att man inte betalar statlig inkomstskatt och i det övre fallet att man betalar 20 %. Här kommer grundavdraget också att spela in för skiktgränsen räknas ut på så vis att man tar den taxerade inkomsten och minskar den med grundavdraget.

Den som fyller 65 år när ett inkomstår börjar kan ligga över skiktgränserna utan att få skatt eller förhöjd skatt och det beror på att pensionärer har ett högre grundavdrag.

Moms

Man betalar inte bara skatt på inkomster och kapital, alla som handlar i Sverige är också med och betalar skatten som kallas för moms. Moms är en mervärdesskatt som man får betala på produkter och tjänster som man köper. Den brukar räknas in i priset men redovisas separat på kvitton. I Sverige så får man betala denna skatt på saker som hotell, boende och camping, matvaror, transporter, tidningar, böcker, och mer. Men det finns förstås också tjänster som är fria från moms som till exempel tandvården, sjukvården och skolutbildningar.