Sjukförsäkring

Om man blir sjuk så att man inte längre kan arbeta så innebär detta en förlorad inkomst och det är denna inkomst som man kan rädda med hjälp av en sjukförsäkring. Det här är alltså inte samma sak som en sjukvårdsförsäkring som man kan teckna privat för att även se till att man slipper Landstingets sjukvårdsköer och får en bättre vård när man behöver den. Alla som är anställda med A-skattsedel har en sjukförsäkring som betalas som en del av arbetsgivaravgiften. Tanken med sjukförsäkringen är att den ska täcka för det inkomstbortfall som man kan komma att drabbas av då man blir sjuk och blir tvungen att stanna hemma under en längre tidsperiod.

Sedan 2012 så har sjukförsäkringsavgiften som arbetsgivare måste betala sänkts en aning från 5.02 % till 4.35 % år 2015. Det har också blivit alltmer populärt med privata försäkringar som inte bara är till för att täcka för förlust av inkomst utan även för att se till att man får snabbare och bättre vård.

Privat sjukförsäkring

Om det är så att du tycker att den vanliga sjukförsäkringen som du har via din lön inte känns tillräckligt så kan du teckna en privat sjukförsäkring. Det här är något som banker och andra finansföretag hjälper till med. Den här typen av försäkring kallas också ofta för sjukvårdsförsäkring då den även har med vården som man får att göra. Den här typen av försäkring kan man för det mesta teckna om man är mellan 18 och 65 år och då man bor och jobbar i Sverige. Privata försäkringar kan bli dyra så man ska se till att få ett bra avtal och man bör förstås fundera på vad man får ut av det. Det är inte alla som har samma behov av detta stöd, och det hela beror förstås en hel del på den typ av arbete som man utför och de risker som arbetet medför.

Förebyggande arbete

Något som är intressant att notera är att det numera även är möjligt att som företag ta in förebyggande hjälp med sjukförsäkring. Det finns till exempel tjänstepensionsprogram där man även inkluderar förbyggande hjälp för att hjälpa företaget att få ner kostnader för anställda som blir sjuka. Fördelen med den här typen av program är att man kan upptäcka risker på ett tidigt stadium för att på så vis sätta in rätt typ av stödinsatser och därmed undvika problem med långvariga sjukskrivningar. De företag som jobbar med förebyggande metoder erbjuder attraktiva arbetsplatser där de anställda upplever att de får en omsorg som gör att de mår bättre och många gånger undviker att bli sjuka. Man ser till att de anställda har en bra situation på jobbet och det gör verkligen en stor skillnad i det långa loppet.