Nettolön

När man talar om nettolönen så menar man de pengar som man får efter att ha betalat skatter och andra löneavgifter. Den lön som man erbjuds av en arbetsgivare kallas för bruttolön och den kommer inte att ta med de skatter som man måste betala, så för att komma fram till sin nettolön så måste man ta reda på hur mycket man ska betala i skatt och även se på andra avgifter som kan tillkomma som medlemsavgiften i Svenska kyrkan.

Skattefria förmåner

Det finns förmåner som man kan få utan att behöva betala skatt och som kan leda till att nettolönen blir lite större. Ett traktamente är ett exempel på en förmån som man som anställd kan få och som är skattefri. Ett traktamente är en ekonomisk ersättning som ges för utgifter som man har under en tjänsteresa. Det här kan röra sig om saker som måltider och telefonsamtal hem till familj. Arbetsgivaren måste vara noga med att kryssa för att det rör sig om ett traktamente till en anställde så att skatt inte kommer att dras för dessa pengar. Det finns förstås gränser för hur mycket man kan få i löneförmåner utan att dra skatt på pengarna så det här gäller bara upp till ett visst belopp.

Vad påverkar nettolönen?

Det finns flera olika saker som påverkar nettolönen. Här bör man faktiskt nämna det där med arbetsgivaravgifter. Det är sant att dessa dras på bruttolönen och att den anställde inte kommer att ha något med dessa avgifter att göra, men man måste inse att de här avgifterna påverkar arbetsgivarens möjligheter till att anställa och även hur stor lönen kan bli. Det finns flera olika avgifter och även skatt som en arbetsgivare måste betala för att kunna anställa folk, och det här är givetvis något som kommer att påverka hur stor nettolön man får som anställd.

När man väl har fått en bruttolön angiven så är det så att olika skatter ska dras på denna. Det handlar främst om den kommunala skatten och om statlig skatt då detta blir aktuellt. Den statliga skatten betalar man enbart vid en viss summa som år 2015 ligger en bit över 30000 kronor per månad. Om man inte når detta belopp så kommer man alltså inte att betala statlig skatt.

Man väljer själv om man vill vara med i Svenska kyrkan eller inte, men om man är medlem så kommer man att betala en kyrkoskatt som dras på ens lön och det här är då något som kommer att påverka nettolönen.

Olika kommuner har olika skattesatser så det spelar också roll var man bor. För att komma fram till sin nettolön så måste man alltså se på den skattetabell som gäller för ens hemkommun, ta reda på om man ska betala statlig skatt, samt se om man har andra avgifter som kyrkoskatt. Med denna information så kan man räkna ut hur mycket man ska dra av bruttolönen och då kan man komma fram till vad den slutliga nettolönen blir. Men det här är inte allt för då det blir dags att deklarera så kommer man ju att kunna göra avdrag på skatten i form av ränteavdrag och liknande och då blir ju nettolönen större retroaktivt.