Kyrkoskatt

Fram tills 1996 så var det så att den som föddes till föräldrar som var med i Svenska kyrkan automatisk blev medlem i kyrkan, men numera så måste man ansöka om medlemskap. Då ett barn döps så brukar det också leda till att det blir medlem i kyrkan. Som medlem så ska man betala en avgift som ofta kallas för kyrkoskatt, men som är en avgift, och som används för att finansiera kyrkans aktiviteter lokalt och även på andra håll i Sverige och utomlands. Om man inte är medlem så behöver man inte betala kyrkoskatten, men man måste ändå betala en så kallad begravningsavgift och det oavsett om man är kristen eller inte. Om du är medlem men upplever att du inte vill betala kyrkoavgiften så är det så att du måste lämna kyrkan senast den sista oktober för att slippa skatten det nästkommande året.

Vem betalar kyrkoskatt?

Man måste vara medlem i Svenska kyrkan och även vara folkbokförd i Sverige för att betala kyrkoskatt. Alla som är folkbokförda i Sverige kommer också att få betala en begravningsavgift som inte är samma sak som kyrkoskatten då den enbart är till för att säkra att man kan få en begravning i Sverige. Man betalar kyrkoskatten i den församling som man tillhör och det här styrs av var man bor. Avgiften kan vara olika stor beroende på var man bor och dessutom så kommer den att påverkas av hur mycket man tjänar. Om man ser på riksgenomsnittet år 2015 så rör det sig om 1 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften är inte en kyrkoskatt och den ska betalas av alla folkbokförda i Sverige. År 2015 så låg riksgenomsnittet för denna avgift på 0.24 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Om du undrar hur mycket du betalar i begravningsavgift så kan du ta en titt på din deklarationsblankett. På denna blankett så står det både om du betalar kyrkoskatt och hur mycket du betalar i begravningsavgift.

Vad går pengarna till?

Kyrkoskatten används av den Svenska kyrkan till utgifter för underhållet av kyrkobyggnader där man kan ha olika typer av arrangemang. De här byggnaderna har ju även ett historiskt och kulturellt värde så man kan säga att du är med och bevarar svenska kulturminnen med denna avgift. Som medlem i Svenska kyrkan så får du även tillgång till tjänster som dop, vigsel och en begravningsceremoni. Det är ofta så att kyrkans anställda arbetar med rådgivning och med att hjälpa folk som kan vara sjuka eller som behöver emotionellt stöd. Kyrkan är också engagerad i flyktinghjälp och för att stå upp för människor som är svaga och utsatta. Man vänder sig även till unga för att ge stöd med olika evenemang och med information om kyrkans budskap. Svenska kyrkan är också aktiv internationellt där man samarbetar med andra kyrkor, men den här verksamheten finansieras inte först och främst med kyrkoskatten utan med hjälp av insamlingsevenemang.