Föräldraförsäkring

En liten, men viktig del, av arbetsgivaravgiften är föräldraförsäkringsavgiften som år 2015 ligger på 2.60 %. Den här avgiften är till för den försäkring som gör det möjligt för föräldrar att stanna hemma med barn och samtidigt få ett ekonomiskt stöd. Det här är inte bara viktigt för själva barnfamiljen utan också för samhället i stort, för i och med att barnfamiljer kan få ekonomisk hjälp så ser man till att en god ekonomisk levnadsstandard bibehålls. Det ekonomiska stödet ökar även barnfamiljernas valfrihet i och med att försäkringen är mycket flexibel. Man kan till exempel ta ut ledighet under graviditeten, och det går även att välja hur pass mycket ledigt man vill ha efter födsel. Man kan till exempel spara dagar till ett senare tillfälle om man vill det.

Föräldraförsäkringen är något som ofta diskuteras. Något som är rätt så unikt i Sverige är att man försöker skapa jämlikhet så att både mamma och pappa kan vara lediga, men det är inte alla som tycker om politiken som går ut på att en del av ledigheten är reserverad för vardera föräldern. I nuläget, år 2015, så är 60 dagar reserverade för varje förälder. År 2015 så kom det förslag om att utöka den reserverade tiden med en månad. Anledningen till att man ger den här typen av förslag är att man tänker sig att det kommer att leda till större jämlikhet på arbetsmarknaden, men det finns som sagt de som tycker att det här är alltför tvingande och inte något som passar alla familjer.

Vad är föräldraförsäkringen?

När man talar om föräldraförsäkringen så brukar man referera till den föräldrapenning som man kan få för ett barn för att kunna stanna hemma med det. Till detta så kommer det fler bidrag som ger en ekonomisk trygghet till barnfamiljer. Det är Försäkringskassan som tar hand om utbetalningar och det är också hos Försäkringskassan som man anmäler och ansöker om föräldrapenning och andra bidrag. En del bidrag, som till exempel barnbidraget får man helt automatiskt så snart som ett barn har fötts.

Ett barn ger föräldrar och vårdnadshavare 480 föräldrapenningdagar och till detta så kommer det tio dagar som ges till pappan eller den andra föräldern direkt efter det att barnet har fötts. Svenska arbetsgivare är alltså med och stödjer föräldraförsäkringen genom arbetsgivaravgiften.

Idag så består föräldraförsäkringen av flera delar och dessa är föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning, barnpension och pensionsrätt för barnår. Det är inte så att man måste arbeta för att ha rätt till stöd då man får barn, för i Sverige så ser man till att alla får det här ekonomiska stödet. Sedan så kan det förstås vara så att den som är anställd och har en bra lön har möjlighet till en bättre föräldrapenning, men även detta regleras så att det inte blir alltför stora olikheter mellan barnfamiljer i Sverige.