Efterlevandepension

När en partner eller förälder går bort så kan sorgen vara så stor att man inte ens orkar tänka på hur man fortsatt ska klara av ekonomin. Då kan det vara bra att veta att det finns något som heter efterlevnadspension och att det här kan vara något som man har rätt till då den som gick bort var under 65 år. Efterlevnadspensionen kan vara aktuell för den som förlorar en eller två föräldrar och det är Pensionsmyndigheten som man ska kontakta för att få veta mer om detta.

Efterlevandepension

Det är inte så att efterlevandepension ska ge komplett försörjning, men det här ekonomiska stödet är mycket viktigt på så vis att det läggs till den inkomstkälla som man redan har så att man fortsatt klarar sig på samma sätt som tidigare. Det här kan ju bli avgörande då en make plötsligt går bort och den som är kvar själv fortsatt måste betala för hem och andra omkostnader. Med efterlevandepensionen så får man hjälp med den del som den avlidne tidigare bidrog med. Sedan 2012 så är det så att efterlevande i de allra flesta fall får den här pensionen automatiskt. Det kan hända att man måste ansöka om änkepension, omställningspension eller barnpension, och det gör man i sådant fall via Pensionsmyndigheten.

En del av arbetsgivaravgiften, lite mer än 1 %, går till efterlevandepension så det här är ett stöd som man automatiskt avsätter pengar till då man är löntagare med A-skatt i Sverige.

Då upphör efterlevandepension

Om man får efterlevandepension så ska man vara medveten om att den faktiskt kan upphöra. Och detta till och med innan den månad som man först får den beviljad till. Precis som med andra ekonomiska stöd så är det ens ekonomiska verklighet som kommer att vara med och påverka pensionen. Om det är så att du inte längre har rätt till den summa som betalas ut så kan du bli skyldig att betala tillbaka pengarna som du har fått. För att slippa obehagliga överraskningar så ska du alltid ta reda på om pensionen påverkas av förändringar i ditt liv. Du ska meddela Pensionsmyndigheten om saker som:

  • Att du flyttar från Sverige
  • Om du får stödet som barn och är över 18 år samt slutar skolan
  • Om du gifter om dig eller ingår partnerskap

Det man ska tänka på är att det kan vara lite olika regler som gäller beroende på hur gammal man är och varför man får efterlevandepension. Om efterlevandepensionen upphör för att man gifter om sig så kan man få den igen om man skiljer sig inom en viss tid, eller om ens nya partner också går bort. Med tanke på detta så ska man alltid vara noga med att se efter vilka regler som gäller och att hålla sig till dessa.