Avtalspension

Som ett tillägg till den allmänna pensionen, folkpension och ATP, så får man det som kallas för avtalspension. Det här är inte ett avtal mellan dig och ett fackförbund utan ett avtal mellan din arbetsgivare och ett fackligt förbund. Det finns förstås arbetsgivare som inte är med i fack och då kan man istället få en annan typ av kollektivt avtalad tjänstepension. Vilket avtal som gäller beror på den arbetsgivare man har och det fackliga avtal som finns, eller inte finns.

Vad är avtalspension?

Man kan säga att avtalspensionen är en tjänstepensionsförmån som ens arbetsgivare står för. Det här är en pension som har kommit fram genom avtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Man får pensionen utöver den allmänna pensionen, och beroende på den typ av tjänst som man har så får man olika typer av avtalspension. Några exempel på detta är ITP som ges till privatanställda tjänstemän, PA-03 som statligt anställda får, och SAF-LO som är till för privatanställda arbetare.

Olika pensionsavtal

För att veta vilket pensionsavtal som gäller så måste man se lite närmre på hur man klassificeras som anställd. Här följer exempel på olika typer av anställningar och den avtalspension som dessa ger.

Om man är anställd i kommun eller i landsting

Om det är så att du arbetar för kommunen, inom landstinget, eller kanske för ett bolag som är kommunalt, och du har fyllt 21 år, så har du avtalspensionen KAP-KL eller AKAP-KL.

Privatanställd tjänsteman

Som privatanställd tjänsteman så har man för det mesta avtalspensionen ITP. Man ska vara minst 25 år gammal för att få den här avtalspensionen. Det hela fungerar som så att arbetsgivaren betalar in en viss procent av lönen, men det är du själv som kommer att vara med och styra hur dina pensionspengar ska förvaltas.

Privatanställd arbetare

Som privatanställd arbetare, minst 25 år gammal, så kommer en del av din lön att gå till avtalspensionen och det är du som bestämmer hur dessa pengar ska förvaltas.

Tjänstepension som inte är kollektivavtalad

Det finns företag som inte ger den typ av tjänstepension som regleras av kollektivavtal men de måste också ge avtalspension. Den här typen av företag kan välja privata lösningar som tecknas med banker eller andra aktörer som kan vara med och utforma en bra plan för pension för de som är anställda i företaget.

Statligt anställd

Som statligt anställd, minst 23 år gammal, så har du avtalspensionen som heter PA03. Din arbetsgivare kommer att betala en del av din lön till pensionen och du är med och beslutar om hur pengarna ska förvaltas.

Försäkringstjänsteman

Den som är försäkringstjänsteman omfattas för det mesta av avtalspensionen FTP. Det här är något som du måste kontrollera med din arbetsgivare.

I Sverige så är det lag på avtalspension så den som är anställd ska få detta stöd. Om det är så att man själv kan påverka hur pengarna som man får till pensionen förvaltas så kan det vara klokt att se till att få lite råd omkring detta för att välja på rätt sätt.