Avtalsförsäkringar

Som anställd så kan man få det som kallas för avtalsförsäkring om det är så att det finns ett kollektivavtal på ens arbetsplats eller om ens arbetsgivare har tecknat den här typen av försäkring med ett försäkringsbolag. När ett företag har både arbetare och tjänstemän så kommer det att behöva olika typer av avtalsförsäkringar, och det är arbetsgivaren som står för premien för dessa försäkringar. Med en avtalsförsäkring så får man som anställd en mycket större trygghet då man kanske råkar ut för en arbetsskada eller blir sjuk varpå man får behov av en bättre sjukpenning under den period som man inte kan arbeta.

Vad är en avtalsförsäkring?

I Sverige så är det så att avtalsförsäkringar beslutas om i så kallade kollektivavtal mellan de parter som finns på den svenska arbetsmarknaden. De här parterna är LO, PTK och Svenskt Näringsliv. När en arbetsplats har ett kollektivavtal så har man även den här typen av försäkring, men privata arbetsgivare kan också se till att teckna avtalsförsäkringar för att erbjuda sina anställda en större trygghet. I vissa fall så kommer arbetsgivaren bara att vara i kontakt med en försäkringsgivare, men om det finns både arbetare och tjänstemän på arbetsplatsen så måste man se till att arbetarna får sina försäkringsavtal via Fora.

Vem behöver den här försäkringen?

Alla som har en anställning har ett behov av en god försäkring som ser till att det finns ett stöd då man kanske drabbas av en olycka på jobbet och åker på en arbetsskada eller om man blir sjuk. Avtalsförsäkringar täcker flera viktiga områden som till exempel arbetsbrist med en försäkring för avgångsbidrag och ett omställningsstöd. Andra viktiga områden i denna försäkring är:

  • Dödsfall
  • Föräldraledighet
  • Pension

Det är arbetsgivaren som ska teckna avtalsförsäkringar och se till att de är korrekta. Anställda betalar inte för den här typen av försäkring. Om ett företag inte har ett kollektivavtal så går det bra att privat teckna avtalsförsäkringar som motsvarar det som man får via kollektivavtalet.

Då ersättningen behövs

Om det är så att man råkar ut för en arbetsskada eller för något annat som täcks av avtalsförsäkringen så är det viktigt att man anmäler om detta. Det är inte så att man får ersättningen automatiskt. Det här kräver förstås att ens arbetsplats antingen har ett kollektivavtal på plats eller att man har tecknat avtalsförsäkring privat till fördel för de anställda. Exempel på tillfällen då du kan ansöka om extra stöd från avtalsförsäkringen är när du har varit sjuk under mer än 14 dagar i sträck, när du vill ha graviditetspenning eller ta föräldraledigt, eller om du blir uppsagd efter det att du har fyllt 40. Försäkringen kan också bli aktuell om en nära anhörig går bort före 65 års ålder.