Arbetsskada

Det är relativt vanligt med arbetsskador

En olycka händer så lätt

Det är idag ganska vanligt med skador som inträffar på arbetet. Man kanske tänker sig att en arbetsskada är något som inträffar på en arbetsplats där man jobbar mycket fysiskt, och visst är det så att många som arbetar inom metallindustri och inom liknande områden löper en högre risk för skador än den som mest sitter vid ett skrivbord. Samtidigt så är vi idag väl bekanta med begrepp som musarm, och därmed så kan man inte säga att kontorsarbete är fritt från arbetsskador. Arbetsgivare betalar i arbetsgivaravgiften en arbetsskadeavgift som ligger på 0,30 % (år 2015). Det här ger ett skydd då man kanske skadas i samband med sitt arbete.

Man ansöker om ersättning för arbetsskada hos Försäkringskassan, och om man har mer skydd som till exempel kollektivavtal så får man ansöka separat om detta.

Vad är en arbetsskada?

Det kan vara klokt att betänka vad som anses vara arbetsskada för det är inte alla som är medvetna om detta. Om man skadas under arbetstid så räknas detta normalt sett som en arbetsskada. Om en olycka inträffar på bussen på väg till eller från arbetet så räknas detta också. Något som många inte är medvetna om är att även en smittsam sjukdom som man får på jobbet kan räknas som en arbetsskada. Så om man blir sjukskriven på grund av att någon smittade en på jobbet så bör man ta reda på hur man kan få ersättning för detta. Nu är det såklart så att folk inte använder sig av sin arbetsskadeförsäkring för förkylningar och andra virus som sprids. Med smitta så handlar det vanligtvis om lite allvarligare sjukdomar.

Vad gör man om man blir arbetsskadad?

Om man skadas på jobbet så ska man först och främst informera sin arbetsgivare om detta. Arbetsgivaren måste då anmäla om skadan till Försäkringskassan och till skyddsombudet, och han eller hon måste också utreda vad som orsakade skadan. Om det är så att någon har dött så måste arbetsgivaren anmäla om detta till Arbetsmiljöverket, och det gäller också för lite allvarligare skador. Det är Försäkringskassan som utreder om man ska få ersättningen från sin arbetsskadeförsäkring. Det här gör de genom att se på läkarintyg och andra medicinska underlag.

Vem har arbetsskadeförsäkring?

Arbetsskadeförsäkringen är något som alla som arbetar har. Är man anställd så får man försäkringen via avgiften som ens arbetsgivare betalar. Försäkringen täcker även egna företagare och de som tar tillfälliga uppdrag. Även praktikanter, som kanske arbetar på ett företag som en del av sina studier, täcks av arbetsskadeförsäkringen.

Förebyggande arbete

Försäkringskassan arbetar förebyggande genom att lagra den information som de får om olika arbetsskador. Med den här informationen så kan de se närmre på orsaker till skador och allvarligare olyckor inom arbetslivet. Kunskapen kan leda till förbättringar som gör att man förebygger framtida tillbud och förbättrar situationen på de svenska arbetsplatserna.