Arbetsmarknadsavgift

Idag så måste en arbetsgivare betala olika avgifter för varje anställd. Dessa avgifter kallas för arbetsgivaravgifter och en del av dessa är det som kallas för arbetsmarknadsavgift. Den här avgiften är till för att finansiera arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med de avgifter som a-kassans medlemmar betalar in. Arbetsmarknadsavgiften ska vara med och täcka för den ersättning som man kan få som arbetslös samt andra saker som aktivitetsstöd och lönegaranti. Hur mycket man betalar i arbetsmarknadsavgift beror på lönen för det här är en procentandel som år 2015 ligger på 2,64 %. Det här är en sänkning från 2014 då avgiften låg på 2,91 % men fortfarande bra mycket lägre än de 4,65 % som gällde år 2010.

Alla arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsmarknadsavgift och den som arbetar kommer att få en viss del av lönen bortplockad i detta syfte. Det här är något som den som anställer måste kalkylera med då avgiften läggs på den lön som ges till den anställde. I och med att den här avgiften är en del av arbetsgivaravgiften så regleras den i socialavgiftslagen (200:980).

Vad är arbetsmarknadsavgiften?

Man kan säga att arbetsmarknadsavgiften är en arbetsgivaravgift eller en egenavgift som man tar från lönen. Enligt svensk lag så ska den här avgiften vara med och finansiera arbetslösersättning och även det aktivitetsstöd som behövs då man genomför program som är till för att skapa nya jobb. Den som uppfyller de krav som gäller för den här typen av ersättning kan ansöka om den i det fall att han eller hon blir arbetslös. Tanken med den här avgiften är att de som jobbar ska vara med och finansiera de som inte har arbete så att statsbudgeten inte blir påverkad av kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen och den arbetsmarknadspolitik för arbetslivsåtgärder som förs. Tanken är förstås god men systemet har fått en hel del kritik och då särskilt år 2010 då man kunde se att avgiften överskred det faktiska behovet och att de pengar som blev över gick in i statsbudgeten. Sedan dess så har avgiften sänkts.

A-kassan

Idag så är det många som ser till att vara medlemmar i en a-kassa och det kan vara klokt för det här medlemskapet är en stor trygghet om man skulle förlora sitt jobb. Det är just kombinationen av arbetsmarknadsavgiften och de pengar som a-kassorna skjuter till som gör att man kan finansiera arbetslöshetsförsäkringar och se till att aktivitetsstöd fortfarande kan betalas ut. Hur mycket man får betala som medlem i a-kassan beror på flera saker som till exempel hur mycket man tjänar men även på den arbetslivspolitik som förs.