Allmän löneavgift

Svenska arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter som är till för att ge staten hjälp med olika försäkringar och ersättningar som de som arbetar i Sverige har rätt till. En del av arbetsgivaravgiften är den avgift som kallas för allmän löneavgift. Det här är en ren skatt som svenska arbetsgivare betalar till staten och som inte går till någon form av socialt bidrag för arbetstagare. Därmed så är det egentligen lite vilseledande att procentdelen kallas för en avgift när den i själva verket är en skatt som dras på den anställdes lön. Den här skatten regleras i Lagen om allmän löneavgift som numera kallas för Löneavgiftslagen. Om man ska betala arbetsgivaravgift så ska man även betala den allmänna löneavgiften.

Vem betalar allmän löneavgift?

I och med att den allmänna löneavgiften är en skatt och inte en socialavgift som de andra delarna av arbetsgivaravgiften är så är det bara den som betalar ut lön som ska betala in denna skatt till staten. De som har en begränsad skatteplikt som till exempel pensionärer betalar inte allmän löneavgift. Men det är inte bara pensionärer som inte behöver betala denna skatt. Om man har en utländsk arbetsgivare som inte har ett driftställe i Sverige men som betalar löner till anställda som finns i Sverige så behöver han eller hon inte betala allmän löneavgift.

Lite mer om den allmänna löneavgiften

Vad är då bakgrunden till allmän löneavgift? Den här skatten infördes år 1995 och hade som syfte att finansiera det svenska medlemskapet i EU. Sedan dess så har man börjat använda den här löneavgiften i andra syften. Den går direkt in i statsbudgeten där den kommer att användas som ett viktigt stöd för olika utgifter. Något som kan vara väl värt att notera är att den allmänna löneavgiften ofta används för att reglera den totala arbetsgivaravgiften då man vill att denna ska ligga kvar på samma nivå. Om några av de sociala avgifterna sänks så höjer man istället den allmänna löneavgiften så att den totala avgiften inte förändras. Det kan ju rent praktiskt även innebära en sänkning om de sociala avgifterna höjs, men så har det inte sett ut under senare år.

Nu kan man få lägre allmän löneavgift beroende på ålder på den som är anställd. Under 2014 så såg man till att löneavgiften för unga, de som inte fyllt 26, låg på 2.47 %. Löner som betalas till de som fyllt 65 är utan löneavgift och det beror på att man för den som fyllt 65 år bara ska betala ålderspensionsavgift och inte de andra sociala avgifterna som är med i arbetsgivaravgiften.

En ren skatt

Det där med att allmän löneavgift är en ren skatt är något som har kritiserats en hel del. En del har till och med kallat löneavgiften för slags straffskatt som man tar från löntagare och företagare för att kunna finansiera jobbskatteavdrag. Att skatten ligger inlindad i arbetsgivaravgiften kan ses som en aning missvisande i och med att den inte fyller samma funktion som de andra delarna av denna avgift.