Ålderspension

Hur mycket man får i pension kommer att bero på flera saker. Dels så är det så att ens ålder spelar in och dels så kan man få mer eller mindre i pension beroende på den typ av försäkring som man har utöver den allmänna pensionen. Det kan kännas lite snurrigt då man ser på det där med ålderspension då den består av så många olika delar och det är inte dumt att få professionell rådgivning i den här frågan trots att man är långt från att gå i pension. Rent praktiskt så är det så att man har rätt att börja ta ut pensionen från 61 års ålder, men i vissa fall så kan man få förtidspension och sluta arbeta tidigare. Brandmän tillhör en yrkesgrupp där man har satt pensionsåldern till 58, så det är också så att det yrke som man har kan påverka när man går i pension.

Det är inte så att man måste välja mellan att jobba eller inte. För många så passar det fint med att ta ut en viss del av ålderspensionen för att fortsätta jobba deltid. När man sedan helt slutar att jobba så kan man ta hela pensionen. Det går också att börja ta ut ålderspension för att sedan ta en paus då man börjar jobba igen. Man kan säga att den svenska ålderspensionen är mycket flexibel just för att man har möjlighet att styra hur man tar ut den och när.

Den arbetsgivaravgift som betalas för löntagare täcker en del av ålderspensionen och det är viktigt att veta. Man bör ta reda på hur pass mycket som går till pensionen från den avgift som ens arbetsgivare betalar in och även se närmre på unika tjänsteavtal som man kan få via sin arbetsplats för att öka på den pension som man en dag kommer att få.

Ålderspensionens olika delar

När man talar om ålderspension så handlar det om lite olika delar som tillsammans blir till den summa som man kommer att få varje månad då man inte längre arbetar. Den allmänna pensionen består av två delar, nämligen inkomstpension och premiepension. Pensionsavgiften som dras av inkomsten ligger på 18.5 % och 16 procentenheter av dessa kommer att gå till inkomstpensionen medan 2.5 % går till premiepensionen. Inkomstpensionen betalas ut av Pensionsmyndigheten. Premiepensionen som också är en del av den allmänna pensionen fonderas på ett individuellt konto och den här delen kan man investera i upp till fem olika värdepappersfonder. Den som inte själv väljer kommer att få dessa pengar placerade i sjunde AP-fonden.

Då man har haft låg inkomst

Om man inte har haft en så hög inkomst, eller kanske bara har arbetat under en kortare tid, så kommer pengarna som kommit in via arbetsavgifter att vara mindre än för den som har jobbat hela livet och som har haft hög lön. I det här fallet så kan man få det som kallas för garantipension och det är ett skydd som man kan få då man har fyllt 65 år. Den här ålderspensionen fungerar som så att alla ska ha rätt till 2,13 prisbasbelopp per år som ogift, och 1.9 prisbasbelopp som gift. För att få garantipensionen så ska man ha bott i 40 års tid i Sverige.

Privat sparande

Idag så är det många som utöver det pensionssparande som görs via den vanliga lönen och arbetsgivaravgift även sparar privat. Det här är ett sätt att se till att ålderspensionen blir så pass stor att man kan fortsätta att leva på det sätt som man är van vid då man en dag slutar arbeta och blir pensionär. Här finns det förstås en lång rad aktörer att välja mellan och det är viktigt att ta sig tid till att studera dessa för att fatta rätt beslut om sitt privata pensionssparande.