A-skatt

I Sverige så måste den som är löntagare betala en inkomstskatt som också kallas för A-skatt. Bokstaven A står för anställning så man kan också säga att det här är en anställningsskatt men det finns även andra tillfällen då det blir aktuellt med den här typen av skatt och det är till exempel i det tillfälle att en näringsidkare inte kommer att kunna ha F-skatt. Dessutom så betalar svenska pensionärer A-skatt och de är ju inte längre anställda. För det mesta så är det så att ens arbetsgivare tar hand om att betala in den här skatten som dras från den lön som man har. Ibland kan man få en A-skattsedel i brevlådan och då ska man lämna denna till sin arbetsgivare som kan se till att rätt skattesats betalas in.

A-skatten är en preliminär skatt och den slutgiltiga skatten kommer att räknas ut då det blir dags att deklarera. Om man då inte har betalat tillräckligt mycket i skatt så kan man åka på restskatt, och om det är tvärtom så får man istället tillbaka pengar på skatten.

Vad är A-skatt?

A-skatt är alltså en inkomstskatt som ska betalas på den lön som en anställd får. Det är också den skatt som man drar på pensionen. Hos Skattemyndigheten så finns det tabeller som anger precis hur mycket skatt som ska betalas för det här skiljer sig förstås beroende på hur mycket som man tjänar samt vilken kommun som man bor i.

Vad är SA-skatt?

Det finns också något som kallas för SA-skatt och det här är en särskild anställningsskatt (SA) som man kan få utöver den A-skatt som ens arbetsgivare betalar in. SA-skatt kan bli aktuell för den som har en arbetsgivare i utlandet och som själv måste betala skatt i Sverige, såväl som den som äger en del i ett kommandit- eller handelsbolag. Den här särskilda skatten är också ett alternativ för de som inte kan använda sig av F-skatt.

Vem får A-skattsedeln?

Det är alltså så att det vanligaste är att arbetsgivaren tar hand om A-skatten men det händer att man själv får sin A-skattsedel i brevlådan. Den här sedeln ställs ut av Skattemyndigheten och om man själv får den hem så kan det bero på att det företag som man jobbar hos inte betalar rätt summa skatt och att detta behöver korrigeras. Det här är inte alltid anledningen, men då man får denna sedel hemskickad så ska man se till att ge den till sin arbetsgivare så att han eller hon kan kontrollera att rätt inkomstskatt betalas in. Det är inte så att man måste ha en sådan sedel för idag så kan arbetsgivare lämna in alla uppgifter direkt via datorn. När det här sker som det ska så får den anställde som regel ingen A-skattsedel hem i brevlådan, så man behöver inte bli nervös bara för att man inte har fått denna.